Detta är Neves eget hemsideshörn hos SeniorNet Internet


I första hand använder jag denna hemsidesmapp för att spara de bilder (.jpg) och de texter (.htm)

som jag vill referera till från SeniorNet Internet Forum. Detta material syns således bara där.

Själv befinner jag mig här i ett litet hus i skogen:

Här inne klurar Neve på HTML


Klicka gärna också på:

Neves HTML-mallar!