Senweb.se vår egen domän och hemsida.


Förord


För att vi alla ska kunna samsas på senweb.se måste vi följa vissa regler. Det viktigaste får Du här i allmän form medan senwebansvarig kommer att ge Dig alla tekniska detaljer och den hjälp Du behöver för att komma igång. Läs instruktionen noga och följ den – det kan vara bra att skriva ut den och ha den i handen medan Du gör din installation!


Vi har valt FileZilla som ftp-klient. Den finns på PC-för-Alla CD-skiva 11-2011. Det är bättre om Du laddar ner FileZilla från Internet då den version som finns där alltid är den senaste. Länk finns i instruktionen.

Använder Du redan en annan ftp-klient än FileZilla vet Du antagligen hur man gör och kan hämta erforderliga fakta från instruktionen nedan. Inget hindrar att Du installerar och använder FileZilla bara för hantering av senweb.se. Ju fler som använder FileZilla ju lättare blir det att sköta supporten! Men något tvång är det ej!

Däremot är följande regler viktiga för att vi alla skall kunna ha glädje av senweb.se:

Vårt gemensamma lösenord

Du får ett lösenord av webbmaster. Se det som en värdehandling vilken inte får komma i någon annans händer. För säkerhets skull ska vi inte förmedla det ens oss medlemmar emellan utan senwebansvarig sköter all utsändning av lösenord via e-post till varje behörig medlem!

Kommer vårt lösenord på avvägar – sänder senwebansvarig och ingen annan ut nytt ändrat lösenord via e-post till alla oss berörda inklusive anvisningar för att använda det.

Abusepolicy

Den policy och de stadgar vi har för våra diskussioner på vårt forum gäller även här. Var och en svarar för vad han/hon skriver och visar. Eftersom det kan vara svårare att utöva tillsyn här än i vårt forum ska vi vara försiktiga. SeniorNet Internet har som ägare till domänen senweb.se juridiskt bundit sig för att vi lever upp till de lagar och föreskrifter som gäller. Skulle problem av denna typ uppstå kan vi tvingas att omgående stänga ned domänen.

Din egen mapp (subdomän)

När Du fått igång din ftp får Du enligt instruktionen nedan två fönster:  fönstret till vänster visar det Du har på din egen dator. Det är din ensak vad Du har där men det är praktiskt att samla det som kan bli aktuellt att flytta upp till senweb.se på ett ställe i Din dator. I det högra fönstret ser Du vad Du har lagt upp på senweb.se - det skall ligga i Din egen mapp som har Ditt medlemsnummer.

 Det är mycket viktigt att Ditt eget material ligger i Din egen mapp som ska ha Ditt medlemsnummer. Du får inte lägga upp något någon annanstans ty då riskerar Du att förstöra för andra medlemmar!

Volymer  och vad vi kan lägga på senweb.se

Vi måste tänka på att vi disponerar en total max volym. Vi får inte i onödan slösa med den volym som vi var och en lägger upp på senweb.se. I FileZilla ser Du lätt hur stor volym Du har lagt upp.

senweb.se kan Du med fördel lägga upp bilder med filändelse .jpg och texter t.ex. Wordfiler sparade med filändelser .htm eller .html . Sedan gör Du hänvisning från vårt forum precis enligt anvisningarna där för hur vi länkar till bilder eller webbsidor. Den stora fördelen är att vår klubb själv förfogar över informationen oberoende av någon främmande operatör som man eljest är beroende av vid sådana länkningar.

De regler för storlek på våra bilder (max 800 pixlars bred och max 100Kb) gäller även här.

Du kan också ”bygga egen hemsida” här antingen från grunden med HTML-koder eller med hjälp av olika hemsidesprogram. Men har Du ett stort hemsidematerial bör Du skaffa egen domän och webbhotell – denna plats är mer till för att vi inom SeniorNet Internet ska kunna experimentera och utbyta erfarenheter.

Du är varmt välkommen till vår nya värld.


----------------------------------------------------------


Det här är en beskrivning av hur man konfigurerar FileZilla ftp-program.

(Du som redan har ett ftp-program vet sannolikt redan hur det ska hanteras.)

Du kan hämta senaste versionen av FileZilla på deras hemsida  http://filezilla-project.org/download.php?type=client


Den här bilden visar hur det ser ut när medlem 15566 har anslutit till sin subdomän med FileZilla.


På följande bilder finns beskrivning på hur Du ska konfigurera FileZilla för att vid inloggning hamna på exakt rätt ställe. Vi är många som ska rymmas på vår gemensamma domän så det är viktigt att allt blir korrekt ifyllt för att Du ska hamna på Din egen plats vid inloggning.


 

 

 

 


Bilden visar vad som kommer upp när Du startar ftp-programmet FileZilla.

Det första Du ska göra är att välja Visa i menyraden och klicka på Snabbanslutningsrad så att bocken framför försvinner.  Det är fält som Du inte ska använda Dig av.

Vad som visas beror på vad Du har i Din dator. I den översta rutan till vänster visas saker som finns i datorn. I den rutan är Senweb markerat och i rutan under (nedre till vänster) visas det som finns i den katalogen. Om Mina dokument hade varit markerat visas i den undre rutan vad som finns i Mina dokument.
Bägge rutorna till höger är tomma. Där kommer de uppgifter som finns på den plats Du ansluter till att visas – trädet i den övre (högra) rutan och detaljerna i den undre (högra rutan).

För att fylla i erforderliga uppgifter för inloggning till senweb.se klickar Du på Arkiv i menyraden överst i bilden och väljer Platshanteraren. När detta görs kommer en ny bild fram.

 

 Bilden visar hur det ser ut i min dator. Jag har lagt in uppgifter för anslutning till flera webbplatser. Den bild Du får se är helt tom på uppgifter.

Det finns fyra flikar på bilden och Allmänt är den som visas. Klicka på
Ny plats och skriv in namnet på anslutningen – Senweb - i rutan till vänster i bilden.
 
Fyll sedan i de uppgifter som finns på bilden. Lösenord: (det får Du med posten)

Var rädd om Lösenord. Det får inte komma i andras händer.

När Allmänt är ifyllt klickar Du på fliken Avancerat och då ser bilden ut som nedan. Den här sidan är delvis ifylld redan från början.

 Standardkatalog (fjärr) innehåller på bilden ett nummer som tillhör mig. I den rutan skriver Du in Ditt eget medlemsnummer i Seniornet. Snedstrecket före numret är viktigt att få med.

Standardkatalog (lokal) innehåller sökvägen till det som ska visas till vänster i första bilden när Du ansluter till den här domänen. Klicka på Bläddra och sök fram den katalog Du vill ska visas - kanske Mina bilder eller Mina dokument.

Övriga fält ska vara ifyllda enligt bilden

Klicka sedan på fliken Överföringsinställningar
och bilden ser ut som nästa bild.
 
Klicka på Passivt så pricken hamnar i rutan framför.

Klicka sedan på fliken
Teckenuppsättning
Och bilden ser ut som nästa bild


På den här sidan ska
Identifiera automatiskt
vara förprickad.

Klicka på
OK
När Du är färdig.

Om Du vill kan Du kolla att anslutningen fungerar genom att klicka på knappen Anslut.

När Du är ansluten till domänen ser det ut som på följande bild.


När Du vill logga in på Din subdomän:

Klicka på den lilla svarta trekanten som finns på raden under Arkiv och klicka därefter på Senweb så startar anslutningen till Din domän med automatik. När anslutningen är klar ska bilden se ut som denna bild med ett viktigt undantag. På högra sidan finns ett fält som på bilden ser ut så här:  Fjärrplats:  /15566. När Du har loggat in ska Ditt medlemsnummer i Seniornet stå i det fältet. Allt annat är fel och kontrollera då fliken Avancerat en gång till.
Till vänster blir informationen anpassad till vad som finns i Din dator och vilka val Du gjort i fältet Standardkatalog(lokal) på fliken Avancerat. Det undre fältet till höger innehåller endast de två översta katalogerna så länge Du inte har laddat upp några egna filer till domänen.

Fortsätt att läsa under bilden.
Jag har redan skapat en katalog som heter images där jag tycker att Du ska placera bilder. (se Not.) Annat än bilder placeras lämpligen utanför denna mapp.

Vad som syns i den undre vänstra rutan är beroende av vad Du har markerat i rutan ovanför. I bilden är Senweb valt och då visas innehållet i den katalogen. Vill Du skicka en bild så ska katalogen som innehåller bilden vara markerad i den övre rutan.

Skicka upp bilder:

I den högra rutan dubbelklickar Du på katalogen (images) för att öppna den.
I den vänstra rutan dubbelklickar Du på den bild Du vill skicka upp. Uppladdningen startas vi dubbelklicket.
Du kan markera flera bilder på en gång – högerklicka i markeringen och välja skicka i den ruta som visas.
Det är också möjligt att med vänster musknapp intryckt dra över markerade bilder till högra sidan.
För att stänga katalogen images klickar Du på den mapp i övre rutan som har Ditt medlemsnummer som namn.


Skicka upp dokument:  (Ska vara sparade som .htm eller .html)

För att skicka upp dokument gör Du på samma sätt som beskrivits i föregående stycke. Katalogen images ska vara stängd.

Det finns ytterligare sätt att skicka upp bilder/dokument men det kan Du själv lära Dig efter hand.

När Du är färdig klickar Du i menyraden på det röda krysset för att bryta uppkopplingen till domänen.
Vad övriga symboler i menyraden har för funktioner kan Du se genom att sätta pekaren på dem.

Läs även regler för bilder som finns härunder!

 -----------------------------------------------

Not.

Bilder som läggs upp på domänen ska vara anpassade för visning på webben.

Inga bilder större än max 800x600 bildpunkter får läggas upp dit och inte mer än max 100 KB per bild.